Kullanım Koşulları

İlginç Medya web sitesine hoş geldiniz. Bu web sitesinin herhangi bir bölümünde yer verilen her türlü bilgi, ürün veya hizmetin kullanımı dahil olmak üzere bu web sitesinin kullanımı, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika ve bu web sitesinde yer verilen diğer uyarıların tarafınızca kabul edilmiş olması üzerine size sunulmaktadır. Bu web sitesini veya bu web sitesinin herhangi bir bölümünde yer verilen bilgi, ürün veya hizmetleri kullanıyor olmanız, bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ve bu web sitesinde yer verilen diğer uyarıları kabul ettiğiniz ve bunlara uymayı ve bunların gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu belgelerden birer çıktı alıp kayıtlarınızda saklamanızı öneririz.

Kullanım Koşullarında Değişiklik

İlginç Medya, bu Kullanım Koşullarında size önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapma, yeni madde ekleme veya çıkarma hakkına sahiptir. Bu Kullanım Koşullarında yapılacak değişiklikler, söz konusu değişikliklerin web sitesinde yayınlanması ile geçerlilik kazanacaktır. Değişikliklerden sonra web sitesini kullanmaya devam etmeniz yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir, bu nedenle web sitesini zaman zaman kontrol etmenizi öneririz.

Kullanım Kısıtlamaları

İlginç Medya’nın önceden açık yazılı izni olmaksızın bu web sitesini, içeriğini veya herhangi bir bölümünü hiçbir şekilde veya hiçbir araçla (elektronik, mekanik, fotokopi alma veya diğer) indiremez, değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden nakledemez, dağıtamaz, yayamaz, satamaz, basamaz, yayınlayamaz, kullanamaz, icra edemez veya dolaşıma sokamazsınız. İndirme işlemi sonucunda indirdiğiniz materyal üzerinde hiçbir hak, mülkiyet veya yararlanma hakkı edinmiş olmazsınız. Web sitemize erişim ve bu siteyi kullanım hakkınız Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olmakla birlikte kaynak kanun ve yönetmeliklere de tabi olabilir. Web sitemizin kullanılmasıyla ilgili tüm bu belirtilen kanun ve yönetmeliklere uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Parolalar (Şifreler)

Web sitemizdeki belli hizmetlerden yararlanmak amacıyla, bize kayıt yaptırmanız gerekebilir. Kayıt yaptırırken, hakkınızda eksiksiz ve doğru bilgiler vermeyi ve bu bilgilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri yapmayı kabul etmektesiniz. Kayıt yaptırırken, bir kullanıcı adı ve/veya parola (şifre) alabilirsiniz. Hesabınızın ve parolanızın güvenliğinden ve gizliliğinden tek başınıza sorumlu olup, hesabınız veya parolanız altında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. İlginç Medya parolanızın izinsiz kullanılması sonucunda doğabilecek zarar veya yükümlülüklerden sorumlu değildir. Eğer parolanız kaybolur veya çalınırsa, kaybolan veya çalınan parolanın devre dışı bırakılıp yeni bir parolanın verilmesi için söz konusu durumu İlginç Medya’ya bildirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Yasal Uyarı

İLGİNÇ MEDYA WEB SİTESİNDE SİZE DOĞRU VE GÜNCEL BİLGİ VERMEK İÇİN TİCARİ OLARAK ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERMİŞ BULUNMAKTADIR. BUNUNLA BİRLİKTE, İLGİNÇ MEDYA BU WEB SİTESİNDE YER VERİLEN, WEB SİTESİNDEN İNDİRİLEN VEYA ERİŞİLEN BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, GÜNCELLİĞİ VEYA EKSİKSİZLİĞİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

BU WEB SİTESİNDE AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, WEB SİTESİNİN PERFORMANSI VE WEB SİTESİNDEN ERİŞİLEN VEYA WEB SİTESİNDE SUNULAN TÜM BİLGİLER, ÜRÜNLER VEYA HİZMETLER, (TAMAMİYLE İLGİLİ YASAL MEVZUATIN ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE) MÜLKİYET, SATILABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINA TECAVÜZ EDİLMEMESİ VEYA SİSTEM ENTEGRASYONU İLE İLGİLİ GARANTİLER VEYA ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE  AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR BEYAN VEYA GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” ESASIYLA SUNULMAKTADIR. İLGİNÇ MEDYA, WEB SİTESİNDE AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, WEB SİTESİNİN VEYA WEB SİTESİNDEN ERİŞİLEN VEYA ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ BİLGİ, ÜRÜN VEYA HİZMETİN SÜREKLİLİK ARZ EDECEĞİ, KESİNTİSİZ OLACAĞI, HATASIZ OLACAĞI (VEYA HATALAR TESPİT EDİLDİĞİNDE DÜZELTİLECEĞİ), GÜVENLİ OLDUĞU VEYA VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI UNSURLARI İÇERMEDİĞİ YÖNÜNDE SİZE KARŞI HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. İLGİNÇ MEDYA, WEB SİTESİNE GİRMENİZ, WEB SİTESİNDEN HERHANGİ BİR MATERYAL İNDİRMENİZ VEYA WEB SİTESİNDEKİ MATERYALLERİ KULLANMANIZ SONUCUNDA YAŞANABİLECEK GÜVENLİK İHLALLERİNDEN VEYA BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE OLUŞABİLECEK HASARLARDAN VEYA VERİ KAYIPLARINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

İLGİNÇ MEDYA, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK, HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA GİRMEKSİZİN VEYA BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN WEB SİTESİNİN TAMAMINI VEYA BİR BÖLÜMÜNÜ VEYA WEB SİTESİNDE YER VERİLEN HERHANGİ BİR İÇERİĞİ DEĞİŞTİRME, BUNLARA ERİŞİMİ DEVRE DIŞI BIRAKMA VEYA GEÇİCİ VEYA KALICI OLARAK DURDURMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

WEB SİTEMİZİ ZİYARET ETMEKLE, BU WEB SİTESİNİ KULLANMANIN VE BU WEB SİTESİNDE YER VERİLEN BİLGİLERE İTİMAT ETMENİN RİSKİNİN SİZE AİT OLACAĞINI ONAYLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ BULUNMAKTASINIZ. SÖZLEŞMEVEYA HAKSIZ FİİL OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, BU WEB SİTESİNİN KULLANILMASI VEYA PERFORMANSI DOLAYISIYLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DOĞACAK TÜM DOĞRUDAN, DOLAYLI, MENFİ, MÜSBET, YA DA DİĞER ZARAR VE HASARLARDAN, BUNLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İLGİNÇ MEDYA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİLERİNE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, İLGİNÇ MEDYA SORUMLU TUTULAMAZ.

Kullanıcının Beyan ve Garantileri; Kullanıcının Tazminatı

En az 18 yaşında olduğunuzu ve Kullanım Koşullarının gereklerini yerine getirme taahhüdü altına yasal olarak girme ehliyetine sahip olduğunuzu kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu web sitesini (ve bu web sitesinden eriştiğiniz veya bu web sitesinde yer verilen tüm hizmetleri) kullanarak vermiş olduğunuz tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ve garanti etmekte ve web sitesini Kullanım Koşullarına ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Üçüncü şahıslarca bu web sitesini kullanmanız veya Kullanım Koşullarına aykırı hareket etmeniz nedeniyle iddia edilecek her türlü kayıp, yükümlülük, hak talebi, istem, zarar veya giderden (makul ölçüler dahilinde mahkeme masrafları dahil) bizi ve bağlı ortaklıklarımızı, iş ortaklarımızı, yöneticilerimizi, yönetim kurulu üyelerimizi, çalışanlarımızı ve mümessillerimizi ari tutmayı, savunmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Tarafınızca tazmin edilmesi gereken  konularda savunma ve süreç kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutmakla birlikte bunu yapmamız tazminat yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmayacaktır.

Üçüncü Şahıs Web Siteleri

Diğer web sitelerine verilen linkler ve üçüncü şahıslarca sunulan ürün ve hizmetlere yapılan atıflar size yalnızca kolaylık sağlama amacına yönelik olup, bu web sitelerini işleten kuruluşlara, bu web sitelerinde yer verilen içeriğe veya üçüncü şahıs ürün ve hizmetlerine İlginç Medya’nın onay verdiğini veya bunları uygun bulduğu anlamına gelmemektedir. İlginç Medya’nın diğer kuruluşlarca sağlanan web siteleri veya içerikler yahut üçüncü şahıslarca sunulan ürün ve hizmetler üzerinde bir kontrolü veya sorumluluğu olmadığından, bunların herhangi birini kullanmanızdan doğabilecek sonuçlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve bunların kullanılmasından kaynaklanacak risklerin size ait olduğunu bilmekte ve kabul etmektesiniz.

Mülkiyet Konusu Haklar

İLGİNÇ MEDYA ticari markası ve tescil edilmiş olsun olmasın grafikler, logolar, “genel görüntü” ve ticari takdim şekli de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İlginç Medya’nın diğer tüm ticari marka ve hizmet markaları üzerindeki mülkiyet hakları İlginç Medya’ya ve/veya İlginç Medya Limited bağlı şirketlerine aittir, ait olmaya devam edecektir ve ulusal ve uluslararası ticari marka kanunlarıyla korunmaktadır. İlginç Medya’nın bağlı şirketinin önceden yazılı izni alınmadan bu ticari marka ve hizmet markalarının kullanılması yasaktır. Bu web sitesinde bulunan diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İlginç Medya bunlar, bunların sahipleri, ürünleri veya hizmetleri hakkında hiçbir beyanda bulunmamaktadır.

Bu web sitesindeki tüm içerikler ve bunları konu alan derlemeler İlginç Medya’nın mülkiyetinde olup bu içerikler ulusal ve uluslararası ticari marka kanunlarıyla korunmaktadır. Bu web sitesinde yer verilen bilgiler yalnızca kendi kişisel kullanım amaçlarınız için veya temsil ettiğiniz işletmenin ticari amaçlı olmayan iç işlerinde Kullanım Koşullarında öngörüldüğü şekilde kullanılabilir, ancak bunlar içerik dışına çıkarılamaz veya yanıltıcı veya ayrımcı bir biçimde takdim edilemez. İlginç Medya size açıkça vermediği tüm haklarını saklı tutmaktadır.

İleriye Dönük Açıklamalar

Bu web sitesinde yer verilen (veya bu web sitesinden doğrudan erişilebilen) materyaller ileriye dönük veya ileriye dönük olduğu düşünülebilecek açıklamalar içerebilir. İleriye dönük açıklamalar, tarihsel verileri temel almamakla birlikte, daha çok İlginç Medya’nın veya İlginç Medya Limited ve bağlı şirketlerinin gelecekteki sonuçlara, performansa, muhtemel müşterilere, fırsatlara ve etkinliklere ilişkin güncel beklentilerini ve tahminlerini yansıtır. Benzer şekilde, İlginç Medya’nın veya İlginç Medya Limited ve bağlı şirketlerinin amaçlarını, planlarını veya hedeflerini belirten açıklamalar da ileriye dönük açıklamalardır veya böyle olabilirler. Bu ileriye dönük açıklamalar bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve öngörülmesi güç olan ve İlginç Medya’nın veya İlginç Medya Limited ve bağlı şirketlerinin gerçekleşen sonuçlarının, performansının veya başarılarının bu açıklamalarda gelecek için açıkça ve zımni olarak dile getirilen sonuç, performans ve başarılarından farklı olmasına yol açan diğer faktörleri içerir. Söz konusu risk, belirsizlik ve diğer faktörler İlginç Medya’nın veya İlginç Medya Limited ve bağlı şirketlerinin en güncel Faaliyet Raporlarında ve ilgili menkul kıymetler mevzuatı kapsamında yaptığı bildirimlerde açıklanmıştır. Bu web sitesinde yer verilen ileriye dönük açıklamalar ilk düzenlendikleri tarih itibariyle veya ilgili materyal üzerinde belirtilen tarihli olup, doğru ve eksiksiz olamayabilirler ve İlginç Medya’nın ve İlginç Medya Limited ve bağlı şirketlerinin sonradan meydana gelen olayları ve mevcut durumları yansıtmak için ileriye dönük açıklamaları aleni olarak güncelleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İlginç Medya’nın ve İlginç Medya Limited ve bağlı şirketlerinin ilgili mevzuat uyarınca yapılması öngörülenlerin dışında herhangi bir açıklama yapma zorunluluğu bulunmayıp, basın bültenleri veya resmi makamlara sunulması gerekli diğer şirket bildirimleri de dahil zaman yönünden hassas nitelik taşıyan bilgileri güncelleme, düzeltme, değiştirme veya bunlara ekleme yapma konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Genel

Eğer herhangi bir yetkili mahkeme Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü her ne nedenle olursa olsun geçersiz veya uygulanamaz bulur ise, o hüküm mevzuatın elverdiği en geniş ölçüde uygulanacak olup, Kullanım Koşullarının diğer hükümleri bundan etkilenmeyip aynen geçerli olmaya devam edecektir. Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünden feragat edilmesi o hükümden ileriye yönelik olarak veya tekrardan feragat edileceği anlamına gelmediği gibi, Kullanım Koşullarının diğer bir hükmünden feragat edildiği anlamına da gelmeyecektir.

Kullanım Koşulları sizin için olduğu kadar, mirasçılarınız, vasiyeti tenfiz memurlarınız, halefleriniz ve devralanlarınız için de bağlayıcı olup, İlginç Medya’dan önceden yazılı izin almadan bu anlaşmayı başkalarına devredemezsiniz, İlginç Medya kendi takdirine bağlı olarak devir izni vermeyebilir. Kullanım Koşulları İlginç Medya tarafından istenildiği zaman sonlandırılabilecek olup, sonlandırılmadıkça ve sonlandırılıncaya kadar geçerliğini koruyacaktır. İlginç Medya bu anlaşmayı herhangi bir bildirimde bulunmaksızın başkalarına devredebilir.

 

Gizlilik Politikası

İlginç Medya web sitesini ziyaret eden kullanıcıların gizlilik hakkına saygı duymaktadır. Web sitemizi görüntüleyebilmek için kişisel olarak tanımlanabilecek bilgilerinizi vermeniz gerekmemekle birlikte, sitemizde yer alan belirli bir içeriğe erişip kullanabilmek için kişisel olarak tanımlanabilecek bilgiler verilmesi gerekebilir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcıların, verecekleri bilgiler ve o bilgilerin İlginç Medya tarafından nasıl işlemden geçirileceği hususunda kaygı duyabileceğini biliyoruz. İşbu Gizlilik Politikası ile web sitemizde topladığımız bilgi türlerine (hem kişisel olarak tanımlanabilecek hem de toplu bilgileri içine alır), bu bilgileri nasıl işlemden geçirdiğimize, neden topladığımıza ve bu bilgilerin üçüncü şahıslara açıklanmasında ne gibi politikalar uyguladığımıza ilişkin açıklama getirmekteyiz.

  • Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır.
  • Google’ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır.
  • Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcıları www.aboutads.info adresine yönlendirebilirsiniz.)

Web sitemizi kullanmakla, İlginç Medya’nın o tarih itibariyle geçerli olan Gizlilik Politikası şartları doğrultusunda kişisel olarak tanımlanabilecek bilgileriniz de dahil olmak üzere hakkınızda bilgi toplamasına, Türkiye’deki ya da herhangi yetkili bir mahkeme veya herhangi bir resmi makamın emri, talebi, ihtarı, kararına, bir dava veya yürürlükteki herhangi bir kanun veya düzenlemeye göre açıklamak zorunda olduğu durumlarda bu bilgilerin kullanmasına ve başkalarına açıklamasına onay vermiş bulunmaktasınız. Web sitemizi ve sunduğumuz ürün ve hizmetleri nasıl kullanacağınızı düzenleyen diğer hüküm ve şartlar hakkında bilgi edinmek için web sitemizin Kullanım Koşullarını inceleyiniz. İlginç Medya Gizlilik Politikası hüküm veya şartlarında size önceden bildirimde bulunmaksızın veya bir yükümlülük altına girmeksizin tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapma, ekleme veya çıkarma yapma hakkına sahiptir. Gizlilik Politikasında yapılacak değişiklikler, söz konusu değişikliklerin web sitesinde yayınlanması ile geçerlilik kazanacaktır. Bu nedenle, bu Gizlilik Politikasını zaman zaman kontrol etmenizi öneririz.

Kişisel olarak Tanımlanabilecek Bilgiler

Kişisel Olarak Tanımlanabilecek Bilgiler Nelerdir ve Bu Bilgileri Neden Toplarız? İsim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve diğer kişisel bilgiler gibi kişisel olarak tanımlanabilecek bilgiler, sitemize kayıt yaparken verenler gibi yalnızca bu bilgileri bize kendi isteğiyle veren kişilerden toplanır. Sitemizi kullanırken, bir işlem gerçekleştiğiniz anlar gibi başka zamanlarda da kişisel bilgilerinizi vermeniz istenebilir. Kişisel olarak tanımlanabilecek bilgileri toplamanın başlıca nedenleri belli içerik ve hizmetlere erişiminize imkan sağlamak, sizinle temas kurmak ve sitemizin nasıl kullanılacağını daha iyi anlamanızı sağlamaktır.

Kişisel Olarak Tanımlanabilecek Bilgilerinizi Başkasıyla Paylaşıyor muyuz? Kişisel olarak tanımlanabilecek bilgilerinizi İlginç Medya’nın faaliyet birimleri ve diğer bağlı şirketleriyle paylaşabiliriz. Bu Gizlilik Politikasında yer verilen kullanımlar dışında, İlginç Medya kişisel olarak tanımlanabilecek bilgilerinizi sizin bu yönde izniniz olmadıkça ilgisiz üçüncü şahıslara açıklamaz, satmaz veya onlarla paylaşmaz (bizim adımıza belli görevleri yapıp da bilgilerinizi gizli tutmak zorunda olan üçüncü şahıslar veya şirketimizin hisselerini veya kontrolünü üzerine alan üçüncü şahıslar hariçtir). Bununla birlikte, eğer iyi niyetli olarak bir suç işlenmesini, bir yaralanma yaşanmasını veya İlginç Medya’nın haklarına veya varlıklarına yahut üçüncü bir şahsın hak veya varlıklarına müdahale edilmesini önlemek için gerekli olduğunu düşündüğümüz zaman bazı bilgileri açıklayabilir veya açıklamak durumunda kalabiliriz. Ayrıca mevzuatın bunu öngördüğü durumlarda, doğabilecek yasal sorumluluğa karşı tedbir almak ve/veya bir dava, veya yasal süreçte yetkili bir mahkeme veya herhangi bir resmi makamın emri, talebi, ihtarı, kararına veya yürürlükteki herhangi bir kanun veya düzenlemeye uymak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğümüz zaman da bilgi açıklayabilir veya açıklamak durumunda kalabiliriz.

Toplu Bilgiler

Toplu Bilgi Nedir? Kişisel olarak tanımlanabilecek bilgileri içine almayan toplu bilgiler sürekli olarak toplanır ve web sitesini ziyaret eden kişilerin sayısı, hangi sayfaları ziyaret ettikleri, hangi bilgileri indirdikleri, hangi tip tarayıcı ve işletim sistemini kullandıkları, internet hizmet sağlayıcının adı ve sair ile ilgilidir. Web sitesini ziyaret ettiğinizde, bu bilgileri sizden otomatik olarak toplayabilir ve diğer ziyaretçilerden toplanan benzer bilgilerle bir araya getirip birleştirebiliriz. Bu bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamaz.

Toplu Bilgileri Neden Topluyoruz? Bu bilgiler toplamamızın başlıca nedeni web sitemizin nasıl kullanıldığını anlamak ve gerekli görülen iyileştirmeleri yapmaktır. Web sitemizi kullanırken mümkün olan en iyi deneyimi size yaşatmak isteriz. Bu bilgilerle, gereksinmelerinize en çok uyan oturumları kişiselleştirebiliriz. Ayrıca, problemleri daha çabuk ve daha az sıkıntıyla belirleyip gidebiliriz ve web sitemizin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlayabiliriz. Kendi takdirimize bağlı olarak kişisel-olmayan, özet veya toplu ziyaretçi verilerini iş ortaklarımızla ve diğer üçüncü şahıslarla paylaşabiliriz.

“Çerezleri” Neden Kullanırız?’ Pek çok şirket gibi, İlginç Medya de toplu bilgiler toplamak için “çerez” teknolojisini kullanabilir. Çerezler bir sitenin bir tarayıcıya gönderebileceği küçük veri ögeleri olup, sonrasında sabit diskinizde belleğe alınarak tekrar geldiğinizde sizi tanıyabilmemize imkan verir. Çerezler web sitemizi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydederek internetten daha fazlasını elde etmenizi sağlayabilir. Çerezler  kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilgi içermez. Tarayıcınızı bir çerez aldığınızda size haber verecek veya çerezleri toptan devre dışı bırakacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

Üçüncü Şahıs İçeriği

Web sitemizde dolaşırken, üçüncü bir şahsa ait belli içeriklerle karşılaşabilirsiniz. Bu üçüncü şahıslar kendi çerezlerini de bırakabilirler ve bu çerezler de bazı tercihlerinizi tanımlamak için kullanılabileceği gibi, eğer o üçüncü şahıslarla daha öncesinde bir temasınız olmuşsa sizi tanımalarını da sağlayabilir. Üçüncü şahısların bu türden teknolojileri kullanması, hangi bilgileri topladıkları veya bu bilgileri nasıl kullandıkları bizim kontrolünüz dışındadır.

Güvenlik Tedbirleri; İnternette Gizlilik ve Gönderimler

Eğer İlginç Medya’da bir hesabınız varsa, hesabınız parolayla korunur, öyle ki yalnızca siz veya sizin izin verdiğiniz bir kişi bu hesaba erişip kişisel bilgilerinize ulaşabilir. Gizliliğinizi korumak için, parolanızı başkalarına vermemeniz gerekir. Web sitesindeki işiniz bittiğinde üye çıkışı yapmayı (sistemden çıkmayı) ve pencereyi kapatmayı unutmayın. Bu durum aynı bilgisayarı paylaştığınız bir kişinin bilgilerinize erişememesine yardımcı olur.

Verilerin veya bilgilerin (e-posta yazışmaları dahil) internet üzerinden veya herkesin erişimine açık diğer ağlar üzerinden gönderilmesi güvenli bir yol olmayıp, gönderim sırasında kaybolma, kesinti yaşama veya değişikliğe uğrama ihtimali vardır. Bu bağlamda, web sitemiz için parolanızın kullanılması gerektiren gönderimler veya bilgilerinizin (kişisel bilgileriniz dahil) bize verilmesi gibi, bize internet veya herkesin erişimine açık diğer ağlar üzerinden bir veri veya bilgi gönderme sonucunda uğrayabileceğiniz her türlü kayıp veya maliyet konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu web sitesinin bize özel veya gizli bilgi göndermek için kullanılmasını önermiyoruz.

 

Giriş

Parolayı Sıfırla

Back to
Giriş